Szkolenia skierowane są do przedstawicieli: Urzędów Miast i Gmin, Prezydentów/Burmistrzów/Wójtów, przewodniczących KRPA, Pełnomocników ds. Profilaktyki i RPA, członków i kandydatów do KRPA. osób wydających zezwolenia na sprzedaż alkoholu, osób, które należą do interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, kuratorów, pracowników PCPR, przedstawicieli oświaty: dyrektorów, pedagogów/psychologów szkolnych/przedszkolnych, pracowników świetlic oraz innych specjalistów zainteresowanych tematyką szkolenia.

Zachęcamy do skorzystania z dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - istnieje możliwość zorganizowania szkolenia wyjazdowego indywidualnego dla Państwa Gminy na wyłączność! My zajmiemy się organizacją wszystkiego!

Wszystkie nasze szkolenia i konferencje odbywają się z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, zgodnie z aktualnymi wytycznymi zaleconymi przez GIS oraz Ministerstwo Zdrowia.

Dostępne są już konferencje wyjazdowe na rok 2023, harmonogram i szczegóły dot. szkolenia dostępne u koordynatora pod nr. +48-577-776-886


Gdańsk

Jurata
Kraków
Szklarska Poręba
Kołobrzeg
Wilkasy
Sandomierz
Wrocław
Mielno